Ny i Finland

Är du ny i Finland eller känner du någon som är det? Här hittar du information och länkar som kan vara till hjälp.

Välkommen till biblioteket!

Alla kan komma till biblioteket. På biblioteken kan du läsa tidningar, använda datorer, låna böcker, delta i evenemang och spendera tid. Du kan fråga om hjälp och få information av bibliotekets personal.

Fredrika web library in English

Biblioteksinfo på olika språk

Böcker på olika språk

Albanska

Arabiska

Franska

Kinesiska

Kurdiska

Persiska (farsi)

Somaliska

Spanska

Thai

Turkiska

Tyska

Vietnamesiska

Lättläst

Lättlästa böcker på svenska

Lättlästa böcker på finska

Flerspråkiga biblioteket - låna böcker på ditt språk

Projektet Mångkulturell biblioteksverksamhet

Fredrikabibliotekens projekt Mångkulturell biblioteksverksamhet finansierades av Regionförvaltningsverket under tiden 1.9.2017–30.6.2018 och leddes av projektkoordinator Jeanette Östman. Det huvudsakliga målet var att starta upp konkret och koordinerad mångkulturell biblioteksverksamhet som vänder sig direkt till biblioteksanvändare inom Fredrikaområdet.

Läs om projektet i slutrapporten Ett bibliotek av och för alla - mångkulturell biblioteksverksamhet vid Fredrikabiblioteken.