Nu går det att låna tekniska hörhjälpmedel från Nykarleby stadsbibliotek

Tveka inte om ni behöver bättre ljud på era föreningsträffar, kom och låna!

Till utlåning finns en hörselslinga för inomhusbruk (T-slinga) och en
trådlös slinga som lämpar sig bra för utomhusbruk på upp till 100 meters avstånd med 20 stycken mottagare.

För föreningar och privatpersoner :
med en hörselslinga på plats är det möjligt också för dem med hörapparat att delta på samma villkor som de som hör.

Nykarleby stadsbibliotek i samarbete med föreningen Svenska hörselskadade i Nykarlebynejden.

Tags:

Written by: Lotta Karlström Thursday, September 7, 2017