Mustasaaren kirjaston rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Mustasaaren kunnankirjasto: asiakasrekisteri ja 25.52018 voimaan tullut EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR mukainen tietosuojaselvitys.

Laadittu 27.9.2017, päivitetty 29.05.2018

 

1.Rekisterin pitäjä

     Mustasaaren kirjasto

     Koulutie 1

     65610 Mustasaari

     06 327 7270

     kirjasto@mustasaari.fi

 

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt yhteystietoineen

     Vt. kirjastonjohtaja Maria Kronqvist-Berg

     Koulutie 1, 65610 Mustasaari

     +358 44 727 1212

      maria.kronqvist-berg@mustasaari.fi

 

     Kirjastonhoitaja Hilde-Ann Lall

     Koulutie 1, 65610 Mustasaari

     06 327 7275

     hilde-ann.lall@mustasaari.fi

 

3. Rekisterin nimi

Mustasaaren kunnankirjaston asiakasrekisteri

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Mustasaaren kunnankirjasto toimii yleisenä kirjastona. Mustasaaren kunnankirjasto käyttää kirjastojärjestelmän asiakasrekisteriä asiakassuhteen hoitamiseen kirjastossa.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

 • asiakkaan nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero ja sähköposti-osoite
 • asiakastyyppi
 • asiakkaan äidinkieli sekä kielivalinta asiakaspostia varten
 • pääasiallinen asiointikirjasto ja palvelupiste
 • kirjastokortin numero ja järjestelmän sisäinen ID-numero
 • salasana (pinkoodi) tunnistautumiseen
 • asiakkaan voimassa olevat lainat
 • asiakkaan voimassa olevat varaukset
 • asiakkaan avoinna olevat maksut
 • vanhentuneet yhteystiedot, mahdolliset valtakirjat, huoltajan yhteystiedot ja palauttamatta jääneestä aineistosta ja hoitamattomista maksuvelvotteista aiheutuneet toimenpiteet, sekä viestiasetukset, rekisteröintipäiväys ja viimeisin lainauspäivämäärä

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä käytössä:

 • asiakkaan itse tietokantaan tallentamat tiedot
 • julkiset osoite- ja puhelinnumeropalvelut
 • kirjastojärjestelmään tallennetut tiedot

Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa muutoksista. Perintätapauksissa voidaan yhteystiedot tarkistaa väestötietojärjestelmästä.

 

7. Rekisterissä olevien tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot Euroopan Unionissa tai Euroopan talousalueella

 • Asiakkaan henkilötietoja, lainaus- ja maksutietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille laskutus- tai perintätarkoituksessa. Tilastotietoja siirretään valtakunnalliseen tilastoon (ei sisällä henkilökohtaisia tietoja).
 • Asiakkaan henkilötiedot, lainat ja varaukset näkyvät tallentamattomina kirjauduttaessa verkkopalveluun fredrikakirjastot.fi. Lainauskortin numero, pin-koodi sekä sähköpostiosoite tallennetaan verkkopalveluun.

 

8 .Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei siirretä tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.9. Rekisterin suojaaminen

 A) Analoginen aineisto (säilytyspaikka ja suojaus) Asiakkaan täyttämät henkilötietoja tuhotaan rekisteröinnin jälkeen. Myös mahdolliset kilpailulomakkeet tuhotaan arvonnan jälkeen.

 B) Digitaalinen aineisto (rekisterin käyttöoikeutta ja valvontaa koskevat määritykset sekä laitteiden suojaus) Asiakasrekisteri on kirjastohenkilöstön käytössä. Kirjastojärjestelmästä vastuussa olevat atk-suunnittelijat käyttävät asiakasrekisteriä työtehtävien niin vaatiessa.

Rekisteröityjen asiakastietojen palvelin on Johnny Lahti, IT-suunnittelija, valvomassa tilassa. Henkilöstöllä on palvelimen käyttöoikeus.

 Kirjastohenkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on henkilötietolain 26§ mukainen oikeus saada tietoonsa hänestä tallennetut tiedot. Asiakas voi tarkistaa osan omista tiedoistaan verkkokirjastossa fredrikakirjastot.fi. Kirjastokäynnin yhteydessä asiakas voi pyytää tarkistamaan omat tietonsa.11. Virheellisten tietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (Henkilötietolaki 29§)

Asiakkaalla on oikeus vaatia väärä tieto korjattavaksi. Kirjasto voi poistaa pitkään käyttämättä olleet asiakastiedot.

 Asiakas voi ilmoittaa yhteystietojen muutoksesta Mustasaaren kunnankirjastoon osoitteessa Koulutie 1, 65610 Mustasaari, sähköpostitse kirjasto@mustasaari.fi tai kirjautumalla sisään verkkopalveluun fredrikakirjastot.fi muuttaakseen tiedot itse.