Musselstranden

Musselstranden är en fascinerande berättelse om två säregna personligheter.

Musselstranden av Marie Hermanson är en roman om två kvinnor, Ulrika och Kristina, och den lilla
flickan Maja, adopterad  från Indien till Sverige.

Ulrika är en medelålders etnolog, som forskar i bergtagningsmyten. Tillsammans med sina två små söner uppsöker hon den plats där hon tillbringade sin barndoms somrar, Tångevik i Bohuslän. Under besöket gör de en överraskande upptäckt, ett skelett dolt i ett mörkt utrymme under klipporna vid Musselstranden. Skelettet visar sig vara kvarlevorna av en ung kvinna, Kristina, som försvann spårlöst mer än tjugo år tidigare. Vid ungefär samma tidpunkt, sommaren 1972, inträffade en annan märklig händelse. Den fyraåriga flickan Maja försvann i samband med en utflykt till havsbandet och påträffades först sex veckor senare vid Musselstranden.

Detta kunde vara upptakten till en kriminalroman, men Musselstranden är inte en roman om ett brott  utan snarare en faschinerande berättelse om två säregna personligheter, Kristina och Maja, och deras förhållande till omgivningen och varandra. 

Med stor psykologisk insikt skildrar Marie Hermanson det gåtfulla i dessa gestalter.  Ulrikas återblickar på sin barndom och relationen till väninnan Anne-Marie (Majas adoptivsyster) ger berättelsen den ram av normalitet inom vilken det avvikande och mysteriösa framträder klarare.

Musselstranden kan även läsas som e-bok.

Andra läsvärda böcker av Marie Hermanson är Skymningslandet, Himmelsdalen, Hembiträdet, Ett oskrivet blad och Värddjuret.

Audience:

Tags:

Review by: Biblioteken i Nykarleby Wednesday, April 27, 2016