Musikportens kantele

Lär dig spela kantele!

Musikportens kantele är en trevlig instrumentskola för alla barn som vill lära sig spela femsträngad kantele. Att ackompanjera sånger med kantele är enklare än man kan tro. Visorna i boken är försedda med ackord som betecknas  med bilder av bär. Jorgubbsackordet är ackord I. Blåbärsackordet är ackord V. Hjortronackordet är ackord IV. Boken innehåller många kända barnvisor. Bl.a. Hej, sa Petronella, Måndagsbarn, Rati riti ralla, Blinka lilla stjärna där samt Tomtarnas julnatt.

Musikportens kantele är utarbetad av Inger Söderman som har en lång erfarenhet av att undervisa barn i att spela femsträngad kantele. Boken vänder sig till musikskolor, musiklekskolor, daghem, dagklubbar men också till grundskolans lägre årskurser.

Audience:

Tags:

Review by: Annika Joensuu Monday, January 27, 2014