Muntligt berättande

Det muntliga berättandet har långa traditioner i vårt samhälle. För länge sedan kunde familjen samlas om kvällarna kring brasan, mor med spinnrocken, far med sina snickarverktyg, gammelfarfar skötte brasan, också barnen hade sina sysslor. Då flödade historierna och berättandet. Släktens historia, men även byns historia varvades med roliga historier. Grannar tittade in till varandra, även då berättades historier, man utbytte tankar, diskuterade händelser och erfarenheter.

Tidigare åtnjöt en berättare stor respekt i samhället, berättaren hade en viktig samhällsfunktion som påverkare, berättare och nyhetsförmedlare. Alla nationalepos i världen har samlats in av runosångare och berättare. Över hela världen och i alla kulturer har berättandet varit det självklara mediet för att förmedla kunskaper, erfarenheter, värderingar och underhållning.

Genom historien har berättandet haft många funktioner. Det har använts i vardagen, av politiker och i undervisningen. I takt med utvecklingen i vårt samhälle har berättandet fått en allt mer undanskymd roll. Sociala medier och nya umgängesvanor har fortsatt att tysta ned det muntliga berättandet. Mötet mellan berättare och lyssnare har fått allt mindre plats i våra liv.

Under senare år har dock berättandet upplevt en renässans. Berättandet har fått allt större betydelse med kulturen som drivande kraft. Berättarkvällar, kurser och seminarier ordnas runt om i vårt land. Berättandet har återfått något av sin roll med många funktioner. Alla har vi en historia att berätta!

Vad händer när vi berättar?

När vi ägnar oss åt muntligt berättande stimuleras kulturgemenskapen, berättandet bygger broar mellan generationer och språkgrupper. Genom berättelser framkallar berättaren bilder för lyssnaren och stärker förmågan att lyssna och koncentrera sig. Det främjar förmedlingen av kulturellt innehåll, berättelsen ger ting och saker innehåll genom att historier berättas kring och om föremålet. Speciellt hos barn stimuleras fantasin, intresset för gångna tider ökar då man berättar om hur och när föremål användes.

De flesta föräldrar har fått uppmaningen från sina barn att berätta om vad som hände under deras egen barndom.
Barn som får lyssna till berättelser ges stöd i utvecklingen av tänkandet och den egna identiteten samt utvecklar och lär sig behärska verbala och narrativa strukturer. Barnet lär sig förstå orsakssamband vilket stärker uppbyggnaden av den egna identiteten. Det har visat sig att muntligt berättande stöder språkinlärningen, utvecklar språkliga färdigheter hos invandrarbarn och halvspråkiga barn samt unga.

Muntligt berättande utvecklar läs-och skrivförmågan. För barn med svårigheter att uttrycka sig i skrift ger berättandet möjlighet att känna att man lyckas – i berättelseform känns det lättare att uttrycka sig. Berättarkonsten underlättar undervisningen, lärare kan använda berättelser på ett mångsidigt sätt som vägledning för sina elever. Berättelserna utgör en bro till det undermedvetna då symboler används som behandlar svåra frågor och möjliggör tankeexperiment och ifrågasättande.

Muntligt berättande utvecklar olika förmågor i oss

Genom att lyssna till berättelser och även berätta själv ökas vår självtillit och självinsikt, likaså förmågan att känna empati och tolerans. Genom att lägga berättelser på minnet och återberätta förbättras minnesförmågan. Vi får även ökad förmåga till samarbete och konfliktlösning samt stöd för utveckling av den egna identiteten.
Muntligt berättande ger oss förmågan att hantera svåra livssituationer. Genom berättelser underlättar vi förmedling av frågor med svårt innehåll.  Berättelseformen gör att vi kan närma oss problem skonsammare och att vi lättare ta till oss svåra saker.

Text: Gunhild Berger,
Pedersöre kommunbibliotek, Purmo

 1. Börja berätta!

  Subtitle: om sagor och berättande samt sagotips i olika genrer
  Language:
  Swedish
  Published: 2004
  Classification: 38.298
  Available as: Book
 2. Läs och berätta

  Subtitle: handledning för högläsare och berättare som besöker barngrupper i förskola och förskoleklass
  By: Ekström, Susanna
  Language:
  Swedish
  Published: 2004
  Classification: 38.298
  Available as: Book
 3. Berättarkafé

  Subtitle: allt du behöver veta
  By: Olsson, Pelle
  Language:
  Swedish
  Published: 2007
  Classification: 77.2
  Available as: Book
 4. Storytelling

  Subtitle: en läkande kraft mellan människor
  By: Oelrich, Inger Lise
  Language:
  Swedish
  Published: 2011
  Classification: 59.562
  Available as: Book

Audience:

Tags:

Written by: Pedersöre bibliotek Tuesday, March 17, 2015