Modern mystik

Det finns ett mysterium dolt inom var och en av oss.

Med exempel från sitt eget liv försöker Kajsa Ingemarsson visa hur vi alla kan hitta en mening med tillvaron. Hur kan man vända det hopplösa till något hoppfullt och hur kan vi lita på vårt inre medvetande. I boken försöker författaren visa hur vi kan söka svar bortom den moderna människans snabba lösningar. Ingemarsson skriver om den dolda vägen och de många utmaningar vi möter i livet.

Modern mystik är en inspirerande bok om livets mysterium. Med sina egna fotografier försöker författaren visa på det magiska i vardagen. Kajsa Ingemarsson har tidigare gett ut Den magiska gnistan – vägen till ett kreativt liv i samma genre.

Audience:

Tags:

Review by: Biblioteken i Vörå Wednesday, December 10, 2014