Mirakelvattnet

Johanna lever sitt liv på Åland under sekelskiftet 1800-1900.

Envis och butter blir Johanna inte omtyckt, hon har svårt att finna sig tillrätta i livet. En olyckshändelse tidigt i livet kommer att påverka och följa henne hela livet. Det går ganska bra för Johanna, hon får barn och gifter sig till ett fint hemman. Ändå är det alltid något som skaver. Hon känner igen sig i sin son och hans längtan bort till något bättre.
Författaren har ett lättillgängligt och vackert språk, som fångar Johannas tankar på ett sätt så man förstår hennes utsatta situation och hennes oförmåga att känna sig tillfreds med tillvaron.

Audience:

Tags:

Review by: Korsholms bibliotek Thursday, February 18, 2016