Mina hjältinnor eller vad jag har lärt mig av att läsa för mycket

I denna bok får vi följa med skribenten på en litteraturhistorisk vandring där vi bland annat får träffa Anne på Grönkulla, Scarlett O’Hara, Jane Eyre och Esther Greenwood. Ellis går igenom sina favoritromaner som hon läste under sin barndom men tittar nu på dem med nya ögon.

Det här är en underhållande bok för både dem som har läst dessa romaner men också för dem som inte tidigare har bekantat sig med karaktärerna, eller som Ellis kallar dem, hjältinnorna. Förutom att Ellis kort beskriver romanerna och dess hjältinnor, blandar hon också in sina egna läsupplevelser samt eventuell forskning som gjorts kring hjältinnorna på ett trevligt sätt.

Audience:

Tags:

Review by: Stadsbiblioteket i Närpes Wednesday, December 16, 2015