Bibliotekets medborgarplats har öppnats

Stadsbiblioteket i Jakobstad är ett av sex pilotbibliotek i det Sitra-finansierade projektet där biblioteken utvecklas som ett nytt slags forum för folkstyret.

I Hoppsan, jag är en påverkare -projektet förs politiken och beslutsfattandet närmare stadsborna, man ska också öka medvetenheten om EU-ärenden i vardagen. På det lokala planet ska man inspirera Jakobstadsborna till en öppen samhällelig diskussion och till att öka särskilt de unga vuxnas delaktighet och medinflytande.

Medborgarplatsen som tas i bruk den 15.12.2020 kommer att fungera som en fysisk och virtuell mötesplats för projektet där man kan skicka videohälsningar till aktörerna i projektet, ordna diskussioner och låna en politiker -jippon, förmedla information om politik och demokrati, invånarinitiativ och andra kanaler för påverkningsmöjligheter. Evenemang  kommer att ordnas både online och på plats då corona-situationen tillåter. Verksamheten drar igång i januari 2021 och projektet fortsätter till slutet av juni 2021. 

Förutom Stadsbiblioteket i Jakobstad deltar det finskpråkiga arbetarinstitutet, flera enheter inom bildningsväsendet, stadens skolor och läroanstalter, stadskansliet och fritidssektorn i projektet. För EU-informationens del deltar flera samarberspartners som Österbottens förbund, Österbottens handelskammare, Concordia och Viexpo.

Kim Filppula har designat vår portalfigur för projektet HOPPSAN, jag är en påverkare! Bilden finns nu som Roll-up på Medborgarplatsen på Stadsbiblioteket. Kom gärna och ta ett foto av dej själv och portalfiguren att dela på dina sociala medier. Skriv gärna ett kort budskap också på ett papper A4 , som du håller i din hand.

Vi kommer att ordna många diskussionstillfällen under år 2021. Du får även skicka din hälsning till projektets under adress medborgarplatsen@jeppis.fi så vi får veta vad som borde diskuteras (Vi sprider inte din hälsning vidare i våra kanaler utan ditt lov).

Kontaktuppgifter / ytterligare information 

Leif Storbjörk gsm 044 785 1274, leif.storbjork@jakobstad.fi

Päivi Rosnell gsm 044 785 1249, paivi.rosnell@pietarsaari.fi

Tiina Pelkonen gsm 044 785 1208,  tiina.pelkonen@jakobstad.fi

Tags:

Tuesday, December 15, 2020