Maskiner som jag

och människor som ni.

Handlingen utspelar sig i London under ett alternativt 1980-tal där utvecklingen inom artificiell intelligens och robotik tagit steget till konstgjorda människor, medan samhället i stort följer vår egen historieskrivning. Vid berättelsens början är Falklandskriget nära förestående och Margaret Thatcher styr Storbritannien med järnhand.

Huvudpersonen Charlie lever ensam, men har då och då sällskap av grannen Miranda. Charlie vill gärna att vänskapen ska bli något mera och de tar snart steget mot ett mera seriöst förhållande. Charlie har bakgrund i antropologi och när de första människolika robotarna blir till salu köper han en robot av modellen Adam för sina sista besparingar.

Till att börja med vill Charlie se hur bra forskarna har lyckats med Adam, men det blir i snart aktuellt att besvara både etiska och existentiella frågor: Är Adam mänsklig? Vem har ansvaret för Adams handlingar och har Adam rätt till sina egna livsval?

Både Charlie och läsaren får fundera på frågan: Vad innebär det egentligen att vara människa?