Marthas bok

Marthas bok, Bilder och berättelser över 80-årig verksamhet. Molpe Marthaförenings historik åren 1934-2014. Rikt illustrerad även med nya fotografier.

Molpe Marthaförening som under 2014 firade sitt åttioårsjubileum, utom i slutet av fjolåret med Marthas bok. I bilder och berättelser skildras föreningens verksamhet under åttio år. Detta är en historia som återspeglar de flesta marthaföreningar och hur man i alla byar medverkat till samhällsutvecklingen före och efter kriget. Bortsett från den traditionella verksamheten har föreningen anskaffat vävstolar, vedkap och mattbrygga. Marthagården har varit i föreningens ägo i sjuttiofem år. (Ur Siv Högnäs presentation av boken i KorsnäsNytt 1/2015).

Audience:

Tags:

Review by: Carola Bäckström Tuesday, February 24, 2015