Ansvarsområden: Låneansvarig. Kundtjänst på barn- och ungdomsavdelningen och vid utlåningen.