Liv, död och hjärnkirurgi

En neurokirurgs memoarer

Henry Marsh har varit neurokirurg under en stor del av sitt yrkesverksamma liv. Genom fallstudier får vi följa honom i hans arbete, där patienten ofta lägger sitt liv i hans händer och det minsta misstag kan få ödesdigra konsekvenser. Han beskriver också vardagen som läkare på ett stort sjukhus i Storbritannien och det tröga systemet med allt fler regler och direktiv att följa. Han beskriver också hur en läkare måste avskärma sig från sina patienter för att inte själv börja grubbla för mycket. Jargongen på läkarmöten kan vara ganska rå. Familjen och framförallt hans före detta fru kom i kläm när han satsade på karriären. Han var också med och hjälpte till i Ukraina efter Sovjetunionens kollaps och fick uppleva ett helt annat och primitivare sjukvårdssystem. En riktigt spännande bok som man gärna läste fast den handlade om sjukdom och död.

Audience:

Tags:

Review by: Korsholms bibliotek Friday, June 3, 2016