Ansvarsområden: Ledning och administration. Personaladministration. Bibliotekets budget. Intern och extern kommunikation.