Laudatur

En varm, humoristisk och melankolisk roman om föräldraskap, relationer och åldrande

Det är Peter, författare och lyriker mitt i livet med en bakgrund som reporter, som är berättaren. Författaren med rötter i småstaden beskriver händelser ur sin barndom och ungdom i Nykarleby och studie- och vuxenlivet i Åbo.

Episoder från olika skeden målas fram, 1970- och 80-talen i Nykarleby och 1990- och 2000-talen i Åbo. Kännspaka miljöer och hållpunkter såsom Gadolinia, Humanisticum, Arken, Herlers bokhandel, Döbeln, Kovjoki m.fl. ger åtminstone den insatte läsaren koordinaterna och närvarokänsla. Händelser som kan uppfattas som realiteter blandas med dråpligheter och galghumoristiska ögonblicksbilder - närmast att se som skrönor - beskriver relationerna i författarens tidigare familj och hans nuvarande. Föräldrarna och särskilt relationen till fadern beskrivs ingående och innerligt samtidigt som författarens egen roll som pappa aktualiseras.

Det är ett mödolöst berättande vi får oss till livs där lättförståeliga dialektala uttryck varvas med standardsvenska.De många måleriska associationerna ger djup och färg åt berättelsen. Författarens tankar och föreställningar påminner om en drömsk inre monolog, men de flyter fram så naturligt och vackert beskrivande att texten blir allt annat än svårforcerad.

Humoristiskt och kärleksfullt berättande i ett nötskal.

Laudatur var nominerad till Finlandiapriset i år.

Audience:

Tags:

Review by: Biblioteken i Nykarleby Monday, December 12, 2016