Låneinformation och tjänster

Användarinformation för biblioteken i Närpes


Låntagarkort

Bibliotekskortet är personligt och bör alltid visas då man lånar. Det gäller i alla bibliotek i Närpes. Personer under 15 år bör ha målsmans underskrift på bibliotekets anmälningsblankett för att få eget lånekort och målsman är också ansvarig för de lån som görs med kortet. Lånekort ges inte åt barn under 7 år. Om lånekortet försvinner bör detta omedelbart meddelas till biblioteket. Efter anmälan är innehavaren inte ansvarig för eventuellt missbruk av kortet. Nytt lånekort fås mot erläggande av en avgift. Namn- och adressförändring bör alltid anmälas till biblioteket.


Lånetid

Den normala lånetiden är 4 veckor, för DVD och video samt efterfrågade kursböcker 2 veckor. Lånets förfallodag framgår alltid av det kvitto man får då man lånar. Böcker och annat material som inte reserverats kan lånas om, också via telefon eller e-post. För att förnya lån och reservera material via Internet krävs förutom lånekortet även PIN-kod.

Lånat material kan återlämnas till vilket bibliotek som helst i kommunen.

Förseningsavgiften är 2,00 för varje utskickat kravbrev. Den som inte returnerat sina lån efter 3 påminnelser mister sin lånerätt tills materialet återlämnats och alla avgifter erlagts. Förstört och förkommet material bör ersättas utgående från materialets anskaffningsvärde.


Fjärrlån

Vi fjärrlånar material åt våra kunder och vi skickar kostnadsfritt fjärrlån till andra bibliotek.

Om man vill fjärrlåna material skall man kontakta sitt bibliotek så sköter vi fjärrlånet.

Fjärrlån kostar minst 3 euro/st, avgiften är beroende av långivarbibliotekets eventuella avgifter. Det kostar ingenting att beställa ett fjärrlån, man betalar avgiften då man får materialet man beställt.

Till andra bibliotek fjärrlånar vi kostnadsfritt det material som kan lånas ut. Referensmaterial och material ur hembygdssamlingen fjärrlånas inte. Lånetiden är densamma som för materialet då det lånas ut som vanligt. Vi fjärrlånar inte direkt åt privatpersoner, endast via ett annat bibliotek. Kontakta huvudbiblioteket - biblioteket@narpes.fi eller 040-1600605 - om ni vill fjärrlåna av oss!


Utbud & tjänster

På biblioteket finns ett varierat utbud av böcker, film, musik och tidningar.

Biblioteket erbjuder även:

-Kunddatorer för internet- och informationssökning samt gratis wi-fi.

-Svartvit kopiering/utskrift.

-Elförbrukningsmätare finns att låna på huvudbiblioteket, lånetid två veckor. Luckan i Sydösterbotten är på plats i huvudbiblioteket första tisdagen varje månad.
 
Celia är ett nationellt kunskapscentrum för tillgänglig litteratur och publicering, som producerar litteratur som tal- och punktskriftsböcker åt alla som har svårt att läsa en vanlig bok.
Via ditt bibliotek kan du registrera dig som användare hos Celia och får därmed tillgång till deras utbud av material. Deras utbud består av 40 000 titlar, i huvudsak ljudböcker. Av dessa är ca 8 500 svenskspråkiga.


E-tjänsterLäsa e-tidningar

Stadsbiblioteket i Närpes kan nu erbjuda sina kunder tillgång till e-tidningar och tidskrifter. PressReader innehåller över 5000 dagstidningar och tidskrifter från mer än 100 länder på 60 olika språk. Då du använder PressReader kan du ladda ner tidningar till din egen surfplatta, smarttelefon eller bärbara dator när du är uppkopplad mot bibliotekets trådlösa nät. När du väl laddat ner en tidning kan du läsa den även om du lämnar biblioteket. 72 timmar efter att du lämnat biblioteket kan du dessutom fortfarande ladda ner nya tidningar. Trådlöst nät finns i huvudbiblioteket samt Yttermark, Övermark och Pörtom bibliotek.

Gör så här:

  • Ladda ner appen PressReader gratis (finns som apple-, android-, och microsoftapp).
  • Anslut din surfplatta, smarttelefon eller bärbara dator till Biblioteket.Guest, bibliotekets trådlösa nät (lösenord fås av personalen).
  • Starta PressReader för att ladda ner dina favorittidningar från tjänsten.

Tips:
Sett till den mångfald av språk som finns i Närpes är det extra roligt att det finns tidnings- och tidskriftstitlar på bl.a. svenska, finska, engelska, bosniska, kroatiska, arabiska, litauiska, ryska, nederländska, spanska, thailändska och vietnamesiska.
Elibs e-böcker är i ePub- eller pdf-format och kan laddas ner till den egna datorn. En del e-böcker kan även läsas online, dvs. uppkopplad mot nätet utan att ladda ner ett läsarprogram. En strömmande ljudbok kan endast läsas online.På finländska e-bokstjänsten Ellibs kan du låna finska, svenska och engelska e-böcker. Ellibs e-böcker är i epub- eller pdf-format och kan laddas ner till den egna datorn. En del e-böcker kan även läsas online, dvs. uppkopplad mot nätet utan att ladda ner ett läsarprogram.