Låneinformation

Stadsbiblioteket i Jakobstads låneinformation och -regler.

Lånekort

För att låna behöver du ett lånekort, lånekortet är gratis.

Blankett för anhållan om lånekort:

 • Fyll i dina person- och adressuppgifter på lånekortsblanketten - visa giltig legitimation.
 • Förlorar du lånekortet - meddela biblioteket, ett nytt lånekort fås mot särskild avgift.
 • Samtidigt som du undertecknar lånekortet förbinder du dig att följa bibliotekets bestämmelser och ansvarar för alla lån på ditt kort.
 • Barn under 15 år får eget lånekort med målsmans godkännande och målsman är ansvarig för barnets lån.
 • Meddela alltid adressändring.

Låna, förläng och reservera

 • Lånetiden är normalt 30 dagar. För DVD, Blu-ray, kursböcker, cd-rom, konsolspel och tidskrifter (via läsesal) är lånetiden 14 dagar.
 • Sista återlämningsdag finns på lånekvittot och Mina sidor
 • Ett lån kan förlängas maximalt 5 ggr. Reserverat material kan inte förlängas.
 • Biblioteket tar ut en avgift för försenade lån
 • Du kan reservera nästan alla våra böcker och andra medier, både det som är utlånat och det som står i hyllan.
 • Medier som inte finns i biblioteket kan mot avgift region- eller fjärrlånas från andra bibliotek.

PIN-kod

För att logga in till Mina sidor behöver du ett lånekort och en PIN-kod. Din PIN-kod får du på biblioteket. Barn bör vara över 6 år för att få en PIN-kod.

Avgifter

Förseningsavgifter

 • Försening 0,20 € /dag/lån
 • Max avgift/lån 5 €
 • Högsta förseningsavgift totalt vid retur 15 €

Kopior och utskrifter

 • Svartvita kopior och utskrifter 30 cent/sida
 • Färgkopior och -utskrifter 50 cent/sida

Övriga avgifter

 • Regionlån 2 € / bok
 • Fjärrlån 7 € / bok (för kopior på tidskriftsartiklar kan avgiften bli högre)
 • Nytt lånekort 3 € 50 cent

Borttappat eller skadat material

 • Om material som lånats tappas bort eller skadas är kunden ersättningsskyldig. Materialet kan ersättas genom att kunden skaffar ett motsvarande verk eller betalar den ersättning som biblioteket fastställer.
 • Filminspelningar, CD-rom- eller DVD-skivor kan inte ersättas med ett nytt motsvarande verk på grund av den verkbundna upphovsmannarätten.
 • Erlagda ersättningar eller andra avgifter returneras ej.
 • Avgift för betalningspåminnelse: 5 euro.

Registerbeskrivning