Låneinformation

Välkommen som låntagare och biblioteksanvändare i Korsnäs kommunbibliotek! Huvudbiblioteket finns i Korsnäs kyrkby och bokbussen trafikerar i byarna.

Lånekort
 • Ges till alla som vill låna och kan styrka sin identitet.
 • Första lånekortet är gratis.
 • Lånekortet är personligt.
 • Av låntagare under 15 år krävs målsmans godkännande.
 • Meddela adressförändringar i biblioteket.
Lån och reservering
 • Att låna Korsnäs biblioteks böcker och annat material är gratis. 
 • Utlånat material kan reserveras kostnadsfritt.
 • För förmedling av fjärrlån och regionlån uppbärs en avgift.
 • Biblioteket tar gärna emot förslag på anskaffning.
 • Biblioteket har en returlåda i anslutning till huvudingången, dit biblioteksmaterial kan returneras under den tid biblioteket har stängt. Då biblioteket är öppet bör returer ske inne i biblioteket.
Lånetid
 • Böcker, cd, tidningar 28 dagar
 • Dvd-filmer 7 dagar.
 • Påminnelse sänds ut på förfallet material. Påminnelseavgift 1 euro första påminnelsen, 2 euro för andra påminnelsen.
Fjärrlån och regionlån
 •  Fjärrlån förmedlas från andra bibliotek och avgift uppbärs beroende på långivarbibliotekets avgifter, minst 2 euro per bok.
 • Regionlån förmedlas mellan övriga Fredrikabibliotek och Vasa stadsbibliotek. Regionlåneavgift 2 euro per bok.
 • Regionlån och fjärrlån beställs i biblioteket och förmedlas av biblioteket.
Övrig serviceI biblioteket finns WLAN, lösenord fås av personalen.
Biblioteket erbjuder tillgång till tidskrifts- och tidningsdatabasen PressReader med aktuellt på många språk.
I biblioteket finns kunddator och skrivare med skanner och kopiator.
Utställningar

Biblioteket har ett galleri med regelbundet förnyade utställningar. Det är gratis att ställa ut, personalen har information om lediga tider och annat praktiskt.

Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen har godkänt användningsregler för Korsnäs kommunbibliotek BKFS §38/2011.

Bi