Lättlästa böcker för vuxna

Alla har rätt till litteratur. Därför behövs lättlästa böcker.

I ett demokratiskt samhälle är det viktigt att litteratur och information är tillgängligt för alla. Därför behövs lättlästa böcker. En lättläst text ska vara anpassad efter den läsare den riktar sig till. Texten ska gärna innehålla vardagliga ord, korta meningar och ha en luftig formgivning.

Det kan finnas olika anledningar till att man behöver lättlästa texter. Exempel på några grupper, som kan vara i behov av lättläst:

  • Personer med dyslexi och med andra läs- och skrivsvårigheter.
  • Nyfinländare
  • Personer med intellektuell funktionsnedsättning
  • Personer med afasi
  • Äldre med demens
  • Ovana läsare

På Fredrikabiblioteken finns ett brett utbud av lättlästa böcker som riktar sig till vuxna. En del böcker är skrivna för att vara lättlästa, medan andra är omarbetade till lättläst svenska. På e-boktjästen Elib finns också lättlästa böcker.

Lättlästa böcker på olika teman:

Lättläst om kärlek

Lättlästa deckare 

Lättlästa klassiker

Lättlästa faktaböcker

Storstilsböcker

Lättlästa e-böcker

Det finns flera förlag som specialicerat sig på utgivning av lättlästa böcker för vuxna:

Länkar:

LL-bladet - En lättläst aktualitetstidning på internet

LL-Center - Lättläst på svenska i Finland

Papunet - En webbplats om talhandikapp och lättläst språk

Celia - Specialbibliotek som producerar och förmedlar litteratur i tillgängligt format för alla dem, som på grund av skada eller sjukdom inte kan läsa vanliga tryckta böcker.

Lättläst - Lättlästa nyheter och böcker (Sverige)

 

Audience:

Tags:

Written by: Anna Gripenberg Tuesday, April 5, 2016