Läsveckan 2015

Hela Finland firar läsveckan 20-26.4.2015, årets tema är "Jag som läsare".

Under läsveckan uppmärksammas läsandet på olika sätt i biblioteken så passa på och besök ditt bibliotek!

På Läscentrums webbsidor hittar du inspiration och fakta om läsning: http://www.lukukeskus.fi/lukuviikko2014/framsidan-2/

Läscentrums 10+1 fakta om läsning  2015
1.  Finländarna är – än så länge – ett läsande folk
2.  En god läskompetens är en nationell framgångsfaktor
3.  De ungas läskompetens halkar efter
4.  Det blir allt glesare bland toppläsarna, var tionde har svårigheter
5.  Nivån på läskompetens och jämlikhet går att förena
6.  Pojkarnas läskompetens ligger långt efter flickornas
7.  Grunden för läskompetensen läggs i hemmen
8.  Ordlekar i familjen fostrar barn till läsare
9.  Nyfinländare behöver extra stöd
10.  Språklig utsatthet påverkar läsförmågan I Svenskfinland
+1 Hur får man ungdomen att läsa?

artikel, läsveckan logo
 

Lästips kan man också få via filmklippen Läskudden som är ett samarbete mellan  Studio HBL, läsambassadören Katarina von Numers-Ekman och Schildts & Söderströms förlag.

Audience:

Tags:

Written by: Malax bibliotek Tuesday, April 21, 2015