Läslust i hemmet

Så stödjer du ditt barns läs- och skrivutveckling

För inte så länge sedan ansågs det att barn tog skada av att lära sig läsa för tidigt. Läs- och skrivinlärningen hörde till skolans uppgifter, och var inget man skulle aktivt stimulera i hemmet.

Idag tänker man annorlunda. Föräldrar uppmanas att läsa för sina barn från det att barnen är mycket små, t.om. då de ännu inte är födda. Carina Fast ger i sin bok Läslust i hemmet en mängd olika tips för hur man kan stimulera sitt barns intresse för det skrivna språket.

Boken är lättläst och Carina Fast har enkelt och konkret lyckats sammanfatta den senaste forskningen inom området.