Kvinnor och kakor längs Kyro älv

Maria Österåker porträtterar österbottniska kvinnor i deras egen hemmiljö

Den här boken är något så ovanligt som en österbottnisk livsstilsbok/receptsamling. Maria Österåker porträtterar ett antal österbottniska kvinnor i övre medelåldern i deras egen hemmiljö på landsbygden i Österbotten. Vissa av dem bor kvar i samma hem som de en gång fötts och vuxit upp i. Kvinnorna berättar öppet om sina liv och man får ta del av deras personliga livsfilosofi. Tankarna samlas också i citatform i några mellankapitel. Alla har de fått dela med sig ett recept på en kaka som de själva ofta bakar, eller förknippas med. Kakrecepten är dock ganska ordinära. Den stora behållningen med boken är att få läsa om kvinnornas liv, och att njuta av Patricia Rodas charmiga fotografier från de österbottniska hemmen.

Audience:

Tags:

Review by: Annika Högväg Wednesday, October 23, 2013