Kriget som inte har något slut

Afghanistan – ett samhälle i fritt fall

Två av Nordens främsta skildrare av Afghanistans folk och situation just nu har gett ut en samling reportage från denna del av världen. Stora penningsummor har lagts på att försöka ändra på missförhållandena i denna region, men lite har kommit de behövande till del och nästan ingenting har förändrats till det bättre för vanliga människor. Bokens författare har rest runt i Afghanistan och intervjuat allt ifrån krigsherrar till opiumbönder, kvinnor som gör sitt bästa för att få ett drägligt liv, men ständigt motarbetas till kvinnor som bedriver krig med barnsoldater. Många längtar bort till ett bättre liv med utbildning och en mera förutsägbar tillvaro. Hoppet står till att många krigsherrar börjar bli äldre och till att unga återvänder med utbildning och vilja att göra Afghanistan till en dräglig plats.

Audience:

Tags:

Review by: Korsholms bibliotek Monday, November 19, 2018