Kreativiteten flödar

Fantasi är viktigare än kunskap. Kunskap är begränsad till det vi redan vet och förstår, medan fantasin omfattar hela världen och allt som vi överhuvudtaget kommer att kunna veta eller förstå. (Citat tillskrivet Albert Einstein).

OrdRad


Under vintern 2015-2016 har samtliga årskurser vid Mosebacke skola besökt huvudbiblioteket i Närpes. Vi ordnade lite olika program utgående från barnens åldrar, men en röd tråd har varit fantasi och att på olika sätt skapa en historia, berättelse eller dikt.

Det senaste besöket fick vi av åk 1, hela 27 elever! En rolig och intensiv förmiddag under vilken vi hann med både introduktion till barnavdelningen, högläsning och boktips samt pyssel med Pippi-tema.

SvartaMadam
Med åk 2-3 högläste vi en del av Katarina Genars ”Svarta Madam”. Handlingen utspelar sig i en gammal skola där mystiska saker händer med spegeln i en toalett. Precis då det blev som mest spännande och en spöklik varelse började framträda i spegeln slutade vi läsa, och barnen fick parvis skapa collage utifrån vad de trodde spegeln visade. Eleverna hade gamla böcker, tidningar, tygbitar, kritor och tusch tillhands. Vi kan avslöja att det inte var brist på läskiga detaljer...

En ko i garderoben


Åk 4 fick jobba med motsvarande upplägg, skillnaden denna gång var att vi högläste kapitlet En ko i garderoben ur Carina Wolff-Brandts ”Johanssons och pianotanten”. Huvudpersonen i familjen Johansson har hört märkliga läten från en låst garderob under halltrappan och konstaterat att det måste röra sig om en indisk miniko. Men vad var det som sist och slutligen gömde sig där inne i garderoben? I elevernas collage var det både det ena och det andra som kom fram –fantasin var det verkligen inte fel på och alstren har framkallat skratt både hos elever och bibliotekspersonal.

Poesi och dikter var temat för åk 5-6. Efter en introduktion till vad poesi kan vara fick eleverna parvis skapa en egen dikt utifrån ordet ”bibliotek”. Även här var det endast fantasin som satte gränser: skulle dikten t.ex. handla om det fysiska biblioteket eller framtidens bibliotek? Känslan som uppstår då man kommer in i ett bibliotek? Skulle dikten handla om vad man gör på ett bibliotek, eller det man skulle vilja göra? Även här jobbades dikterna fram i collageform där eleverna fick klippa och klistra ur gamla tidningar och böcker. Ibland fungerade även dessa som inspirationskällor beroende på vilka ord och meningar man stötte på. Ett smakprov:

Behöver du hjälp att hitta
en perfekt bok
kom då hit
vi har långdoftande
ord som väntar
på dig

DiktKänslan


Alla collage, dikter och teckningar har funnits som utställningar på barnavdelningen.


Vi tackar för besöken och ser fram emot mera samarbete med skolorna i Närpes stad!

Audience:

Tags:

Written by: Stadsbiblioteket i Närpes Wednesday, May 11, 2016