Korsnäs bibliotek har grundrenoverats

Korsnäs bibliotek stängt i augusti

korsnäs, dörr
Vilka hemligheter som döljer sig bakom denna röda dörr avslöjas den första september, då vi hoppas ha allt klart för öppning av det grundrenoverade Korsnäs bibliotek! Korsnäs kommun var bland de sista som beviljades ett 50-procentigt statsbidrag för grundrenovering år 2015. Vi tackar redan nu alla som varit involverade i processen och medverkat till att det lyckades!

Biblioteksbyggnaden är tagen i bruk år 1980 och inga större reparationer har blivit gjorda. Lyckligtvis var huset ändå i relativt gott skick och helt klart renoveringsdugligt. Men mycket fanns att göras på den byggnadstekniska sidan, från grund till skorsten. Även interiören har fräschats upp, nya inventarier har kunnat skaffas och en mindre omdisponering av rumsindelningen har skett. 

Biblioteket stänger på sin nuvarande plats i fd KKC den första augusti och flyttningen tillbaka till hembiblioteket på Silverbergsvägen 9 börjar. Bokbussen återkommer från sommaruppehållet den 15. augusti. Två måndagar, 15.8 och 29.8. har bokbussen en extra hållplats kl. 16-19 vid bokbussgaraget. Returlådan finns vid KKC hela augusti.

I förra veckan var hyllmonteringen i full gång och övriga möbler hade anlänt. Efter semestrarna gäller det för oss i personalen att kavla upp ärmarna och sätta igång med flyttningen av böckerna och allt det andra. Vi ska få bistånd av flyktingförläggningens raska gossar på talko. Vi ser fram emot hösten i det nya ljusa biblioteket. Hoppas att kunderna tar det nya biblioteket till sitt hjärta. Snart får vi hälsa välkommen från när och fjärran till Korsnäs bibliotek!

 

Audience:

Tags:

Written by: Carola Bäckström Monday, July 18, 2016