Korsholms huvudbibliotek stängt för renovering

10.6-11.8.2019

Sommar utan förfallodag!

Under sommaren kommer huvudbiblioteket i Smedsby att vara stängt för renovering. Passa på att låna din sommarläsning redan nu!

Huvudbiblioteket kommer att genomgå en renovering med bl.a. byte av golvmatta och ommöblering. Därför kommer biblioteket att vara stängt under tiden 10.6-11.8.2019.  

Det material som lånas från huvudbiblioteket innan stängningen får förfallodatumet 2.9.2019. Man får alltså behålla böckerna, tidningarna och filmerna hela sommaren! Passa på att låna hem allt som verkar intressant. I biblioteket ska varje bok plockas ner i lådor och varje bokhylla monteras ner, så ju fler som lånar desto snabbare går det. Hjälp oss genom att låna hem så mycket som möjligt!

Biblioteken i Kvevlax, Solf, Replot och Björköby är öppna som vanligt hela sommaren. Ingen materialtransport kommer dock att ske under tiden huvudbiblioteket är stängt, bara betjäningspunktens egna böcker och övrigt material finns att tillgå.

Bokbussen står under tiden 24.6-2.8, övrig tid trafikerar den enligt normal tidtabell.

Under tiden 10-20.6 och 22.7-9.8 är huvudbibliotekets tidningsläsesal öppen kl. 8-16 måndag till fredag (ej midsommarafton). 24.6-21.7 är tidningsläsesalen stängd.

Inga reservationer kan göras via webbsidan under den tid biblioteket är stängt!

Viktiga datum:

 7.6 Huvudbiblioteket öppet sista dagen före renoveringen

24.6–21.7 Tidningsläsesalen stängd

24.6–2.8 Bokbussen står

12.8 Huvudbiblioteket öppnar igen