Enkät

om meröppna bibliotek i Korsholm

Här hittar du en enkät för kartläggandet av intresset för meröppna bibliotek bland invånarna i Korsholms kommun.

 

Ett meröppet bibliotek innebär att ni som invånare har tillgång till biblioteket i form av självbetjäning utanför de ordinarie öppettiderna. Ni kommer t.ex. att kunna låna böcker med låneautomat, returnera, använda kunddatorer och läsa tidningar. Meröppna bibliotek kommer fortsättningsvis ha personal på plats i samma utsträckning som tidigare.
Planen är att Kvevlax bibliotek blir meröppet hösten 2019 och därefter planeras, om
intresse finns, meröppet för Solf, Replot och Björköby bibliotek.


Enkäten kan besvaras under perioden 11.2 - 4.3.2019 och tar bara några minuter att
fylla i. Alla svar behandlas konfidentiellt.