Kontakt

Kontakta Stadsbiblioteket i Jakobstad via telefon, e-post, brev eller genom att besöka oss personligen.

Personal

 1. Anna Hagen

  Titel: Byråassistent

  Ansvarsområden: Marknadsföring och extern kommunikation. Kundtjänst i tidningsläsesalen. Boktransporter till stadens skolor. Anna Hagen jobbar även på Kulturbyrån i Jakobstad.

  Mobil: 044 785 1368
 2. Anne Unkuri

  Titel: Biblioteksfunktionär

  Ansvarsområden: Undervisning, skolsamarbete med stadens finskspråkiga grundskolor. Kundtjänst vid utlåningen och på barn- och ungdomsavdelningen. Låneansvarig.

  Telefon: 06 786 3272
 3. Annika Högväg

  Titel: Avdelningschef på vuxenavdelningen

  Ansvarsområden: Personaladministration och schemaläggning. Medieplanering och inköp av litteratur för vuxenavdelningen. Undervisning, skolsamarbete med andra stadiets utbildningsblock. Biblioteksevenemang. Intern och extern kommunikation. Kundtjänst på bibliotekets faktaavdelning på andra våningen.

  Telefon: 06 786 3276
  Mobil: 044 785 1276
 4. Annika Joensuu

  Titel: Musikbibliotekarie

  Ansvarsområden: Ansvarar för bibliotekets musik- och filmbestånd. Planering, inköp, hantering och katalogisering av musik och film på biblioteket. Kontaktperson för Celias kunder. Ansvarig för bibliotekets löpande konstutställningar. Kundtjänst på bibliotekets faktaavdelning på andra våningen.

  Telefon: 06 786 3721
 5. Gunilla Klockars-Othman

  Titel: Bibliotekarie

  Ansvarsområden: Inköp och hantering av svensk- och utländsk vuxenlitteratur. Katalogisering. Ansvarig för bibliotekets Boken kommer-service. Kundtjänst på bibliotekets faktaavdelning på andra våningen. Gunilla Klockars-Othman jobbar även på Jakobstads museum.

  Telefon: 06 786 3275
 6. Jeanette Hongisto-Mörk

  Titel: Tf. byråsekreterare

  Ansvarsområden: Kansliuppdrag, fakturahantering. Ansvarig för bibliotekets tidningar och tidskrifter. Låneansvarig. Kundtjänst vid utlåningen och på barn- och ungdomsavdelningen.

  Telefon: 06 786 3602
 7. Leif Storbjörk

  Titel: Biblioteksdirektör

  Ansvarsområden: Ledning och administration. Personaladministration. Bibliotekets budget. Intern och extern kommunikation.

  Telefon: 06 786 3274
  Mobil: 044 785 1274
 8. Lina Granqvist Björkskog

  Titel: Specialbibliotekarie

  Ansvarsområden: Systemansvarig, internt IT-stöd. Administration av e-böcker, e-tidskrifter och databaser. Ansvarar för bibliotekswebben och sociala medier. Intern och extern kommunikation. Kundtjänst på bibliotekets faktaavdelning på andra våningen.

  Telefon: 06 786 3725
  Mobil: 044 785 1272
 9. Marika Isomäki

  Titel: Biblioteksfunktionär, tjänstledig

  Ansvarsområden: Låneansvarig. Kundtjänst vid utlåningen och på barn- och ungdomsavdelningen.

  Telefon: 06 786 3272
 10. Marita Nyholm

  Titel: Biblioteksfunktionär

  Ansvarsområden: Låneansvarig. Kundtjänst på barn- och ungdomsavdelningen och vid utlåningen.

  Telefon: 06 786 3272
 11. Sonja Julin

  Titel: Bibliotekarie

  Ansvarsområden: Inköp och hantering av barn- och ungdomslitteratur. Katalogisering. Kundtjänst på barn- och ungdomsavdelningen.

  Telefon: 06 786 3723
 12. Åsa Enqvist

  Titel: T.f. avdelningschef på barn- och ungdomsavdelningen

  Ansvarsområden: Medieplanering och inköp av litteratur för barn- och ungdomsavdelningen. Undervisning, skolsamarbete med de svenska grundskolorna. Kundtjänst på barn- och ungdomsavdelningen.

  Telefon: 06 786 3512

Besöksadress

Stadsbiblioteket i Jakobstad

Runebergsgatan 12

FIN-68600 Jakobstad

Finland

E-post

biblioteket@jakobstad.fi

Telefon

06 786 3273 Informationen, vån. 2

06 786 3272 Utlåningen, vån. 1

06 786 3280 Barn- och ungdomsavdelningen

Bibliotekets ledning

Biblioteksdirektör: Leif Storbjörk tfn 06 786 3274 / 044 785 1274 e-post: leif.storbjork@jakobstad.fi

Avdelningschef på vuxenavdelningen: Annika Högväg tfn 06 786 3276 / 044 785 1276 e-post: annika.hogvag@jakobstad.fi

T.f. avdelningschef på barn- och ungdomsavdelningen: Åsa Enqvist tfn 06 786 3512 e-post: asa.enqvist@jakobstad.fi 

Postadress

Stadsbiblioteket i Jakobstad

PB 74

FIN-68601 Jakobstad

FINLAND

Kulturbyråns personal

Kultursekreterare: Marja-Leena Pitkäaho tfn 06 786 3376 / 044 785 1376 e-post: marja-leena.pitkaaho@jakobstad.fi 

Byråassistent: Anna Hagen tfn 044 785 1368 e-post: anna.hagen@jakobstad.fi