Konstutställningar

Om konstutställningar på Stadsbiblioteket i Jakobstad.

Biblioteket har utställningsytor på både 1. och 2. våningen. Vanligen är utställningstiden en månad.

Utställarna ansvarar själva för hängning av tavlorna/konstverken. Om du är intresserad av att ställa ut dina alster, är det viktigt att du reserverar din plats i tid. Konstutställningarna annonseras också i tidningarnas kulturkalendrar och i Jakobstads evenemangskalender.

Ansvarig för utställningsverksamheten är musikbibliotekarie Annika Joensuu:

  1. Annika Joensuu

    Ansvarsområden: Ansvarar för bibliotekets musik- och filmbestånd. Planering, inköp, hantering och katalogisering av musik och film på biblioteket. Kontaktperson för Celias kunder. Ansvarig för bibliotekets löpande konstutställningar. Kundtjänst på bibliotekets faktaavdelning på andra våningen.

    Phone: 06 786 3721