Konsten att skapa trädgårdens rum

Hallen, vardagsrummet, köket, vilorummet, hobbyrummet - men allt detta ute i din trädgård

I många trädgårdsböcker får man rådet att dela in trädgården i olika rum, med häckar, murar eller buskar. Det kan ibland vara svårt att få det att se naturligt ut.

Linda Schilén föreslår att man ska tänka som man gör inomhus: rum efter funktion. Husets uppfart betraktas som hallen, en del av trädgården är vardagsrummet, en annan del är hobbyrum osv.

Man tänker golv, väggar, tak och översätter det till trädgårdsplanteringar.

Alla har kanske inte behov av att skapa så många olika rum på sin gård men det är roligare att ha någon slags idé bakom när man planerar. I boken finns många tips på blommor, buskar och trädgårdsplanering.

Audience:

Tags:

Review by: Gunilla Klockars-Othman Thursday, May 14, 2020