Koka björn

Följ med till 1800-talets Tornedalen

I Kengis by i Tornedalen bor och verkar kyrkoherden Lars Levi Laestadius. Hans väckelserörelse har precis fått sin början och Laestadius arbetar för nykterhet, bildning och tro i norra Sverige, samtidigt som han är mycket intresserad av botanik och noggrant följer med områdets flora. Till sin hjälp har han den unge Jussi, pojken som Laestadius tog under sina vingars beskydd när han rymt från sin elaka mor.

 

En dag försvinner en piga spårlöst och områdets länsman misstänker att en björn varit framme. Men när kroppen slutligen hittas fattar Laestadius misstankar om att den skyldige går mitt bland dem. Efter en dans attackeras ytterligare en piga, och Laestadius och Jussi inleder sina egna efterforskningar för att hitta den skyldige.