Klimatsmart trädgård

Plantera och odla för hållbarhet.

Du får konkreta råd kring vad du själv kan göra i trädgården för att spara på resurserna, ta tillvara det som finns istället för att köpa nytt samt gynna bin, humlor och fjärilar. I den hållbara trädgården skapar man ett eget ekosystem där det mesta återanvänds. Växtrester blir kompost, regnvattnet samlas i tunnor och kvistar från beskärning blir flis för marktäckning.