Kaj lär sig simma

Att börja simskolan känns till en början osäkert men glädjen är stor när Kaj erövrar sitt första simmärke.

Allt börjar inte som Kaj tänkt sig i simskolan men snart känner han sig som en spejande vithaj på de sju haven. Kaj ser att vissa kompisar lär sig lekande lätt medan andra har betydligt svårare men om man anstränger sig lite så kan alla lära sig simma.

Boken vill inspirera barn att lära sig nya saker även om det ibland kräver ansträngningar. Boken är faktagranskad av experter från Svenska Livräddningssällskapet.

Audience:

Tags:

Review by: Malax bibliotek Thursday, June 18, 2015