Kärlekens koreografi

Kärleken är svår, men det finns verktyg för att kommunicera och lösa upp knutar som uppstår i förhållandet.

Psykologerna Allan Linnér och Anders Nyman skriver i boken Kärlekens koreografi: du och jag och vi hos psykologen om relationskomplikationer och par i terapi. I boken möter vi människor som har en önskan om att få fler och bättre verktyg för att kunna samtala på ett annat sätt och lättare lösa konflikter.

Audience:

Tags:

Review by: Stadsbiblioteket i Närpes Wednesday, November 22, 2017