Jonas' målningar

Penseldrag under 57 år

Jonas Borgmästars har samlat fotografier av sina målningar från mer än ett halvt sekel, 1955-1913, i två bildverk. Ända sedan pojkåren har han varit intresserad av att teckna och måla och har också haft turen att ha begåvade pedagoger på området genom hela utbildningen och även i vuxen ålder. I skapararbetet vill han undvika hantverket:  ”Jag vill att det [målandet] ska födas fram ur mitt inre av det jag upplevt och känt”. I bildverken ingår ett 90-tal målningar i Borgmästars’ kännspaka stil samt en samling teckningar och förslag till logon. Böckerna är en kulturgärning: inte alla konstnärer har dokumenterat sina alster under så lång tid.

Audience:

Tags:

Review by: Pedersöre kommunbibliotek Tuesday, April 18, 2017