Jan och Nordens frihet

Man hade släkt och bekanta i grannländerna och betraktade Norden som en helhet. En läsning som ger en inblick i varför många personer hade stor hjälpvilja under krigsåren.

Jan Danielsen ställde upp som svensk frivillig både för Finland och Norge. Han stred därmed både mot Stalin och Hitler. En intressant läsning om upprustningstiden och åren före och under andra världskriget.

Gyllenhaal har haft tillgång till Danielsens dagböcker och brev och har även kunnat kommunicera med honom direkt under bokens tillkomst. Boken ger en inblick i konsekvenserna av stora politiska beslut under en tidsperiod med ett otroligt komplicerat politiskt maktspel. Svenska regeringens balansgång mellan att inte öppet delta i kriget och att hela tiden försöka behålla Sverige neutralt. Malmfyndigheterna i norra Sverige var eftertraktade av Tyskland, Storbritannien och Sovjetunionen. Norges och Sveriges försvar hade rustats ner just före krigsutbrottet och länderna var mycket sårbara.

Boken ger en inblick i varför unga människor engagerade sig och frivilligt anmälde sig i krigstjänst. Den har ett enkelt språk och rikligt med bilder som gör att den kan sträckläsas.

Den som förhåller sig kritisk till att vårt land bör hålla ett trovärdigt försvar bör absolut läsa denna bok. Det är en läsning om hur politiska händelser kan utvecklas och påverka olika länders förhållande till stormakterna och andra länder.

Övriga böcker av Gyllenhaal: Tyskar och allierade i Sverige, Svenskar i krig 1914-1945, Elitförband i Norden, Slaget om Nordkalotten