Jakobstads hembygdssamling levererar

Anna Bondestam, Tommi Liimatta, Edit Björkholm, Kaarlo Haapanen

Anna Bondestam

Finlands nationalskald Johan Ludvig Runeberg skrev en gång i ett brev: ”Det brukar växa poesi i Österbotten”.

- Det stämmer!

Ett genomgående tema för de här fyra Jakobstadsförfattarna är att de berättar om tillvaron, vardagslivet och det dagliga slitet i den lilla staden Jakobstad.

Anna Bondestam, historikern, förlade ofta sina berättelser till tiden för det lilla landets födelse. Hon behandlade ofta arbetarrörelsen och politiska motsättningarna i Jakobstad.

Kaarlo Haapanens böcker utgör målande beskrivningar över stadsdelen Skata med dess invånare när det begav sig.

Edit Björkholm skrev med etnologisk skärpa om folkliv och slitsam vardag på den österbottniska landsbygden och i småstaden.

Tommi Liimatta tar oss till nästan nutid med berättelsen om hur det var att växa upp som ung spoling i Jeppis på 80- talet.

 1. Jakobstad, vintern 1918

  Undertitel: Pietarsaaren talvi 1918
  Av: Bondestam, Anna
  Språk:
  Svenska Finska
  Publiceringsår: 1990
  Klassifikation: Vasa kustregion
  Finns som: Bok
 2. En stad förvandlas

  Av: Bondestam, Anna
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1978
  Klassifikation: Vasa kustregion
  Finns som: Bok
 3. Kortteliympyrä

  Av: Haapanen, Kaarlo
  Språk:
  Finska
  Publiceringsår: 1987
  Klassifikation: Prosa på finska
  Finns som: Bok
 4. Leskien kortteli

  Av: Haapanen, Kaarlo
  Språk:
  Finska
  Publiceringsår: 1982
  Klassifikation: Prosa på finska
  Finns som: Bok
 5. Mågkroken

  Av: Björkholm, Edit
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1985
  Klassifikation: Prosa på svenska
  Finns som: Bok
 6. Ulla och arbetet

  Av: Björkholm, Edit
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1980
  Klassifikation: Prosa på svenska
  Finns som: Bok
 7. Prostens torpare

  Undertitel: roman
  Av: Björkholm, Edit
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1962
  Klassifikation: Prosa på svenska
  Finns som: Bok
 8. Jeppis

  Av: Liimatta, Tommi
  Språk:
  Finska
  Publiceringsår: 2014
  Klassifikation: Prosa på finska
  Finns som: Bok
 9. Ei vaikuta keikkaan

  Undertitel: 48 boonus-ekstra-sivua vuosilta 1984-2010!
  Av: Liimatta, Tommi
  Språk:
  Finska
  Publiceringsår: 2011
  Klassifikation: Prosa på finska
  Finns som: Bok
 10. Rautanaula

  Av: Liimatta, Tommi
  Språk:
  Finska
  Publiceringsår: 2013
  Klassifikation: Prosa på finska
  Finns som: Bok
 11. Klyftan

  Av: Bondestam, Anna
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1997
  Klassifikation: Prosa på svenska
  Finns som: Bok

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Ulrika Backlund den 5 december 2014