Jakobstads hembygdssamling levererar

Anna Bondestam, Tommi Liimatta, Edit Björkholm, Kaarlo Haapanen

Finlands nationalskald Johan Ludvig Runeberg skrev en gång i ett brev: ”Det brukar växa poesi i Österbotten”.

- Det stämmer!

Ett genomgående tema för de här fyra Jakobstadsförfattarna är att de berättar om tillvaron, vardagslivet och det dagliga slitet i den lilla staden Jakobstad.

Anna Bondestam, historikern, förlade ofta sina berättelser till tiden för det lilla landets födelse. Hon behandlade ofta arbetarrörelsen och politiska motsättningarna i Jakobstad.

Kaarlo Haapanens böcker utgör målande beskrivningar över stadsdelen Skata med dess invånare när det begav sig.

Edit Björkholm skrev med etnologisk skärpa om folkliv och slitsam vardag på den österbottniska landsbygden och i småstaden.

Tommi Liimatta tar oss till nästan nutid med berättelsen om hur det var att växa upp som ung spoling i Jeppis på 80- talet.

 1. Jakobstad, vintern 1918

  Subtitle: Pietarsaaren talvi 1918
  By: Bondestam, Anna
  Language:
  Swedish Finnish
  Published: 1990
  Classification: 92.881
  Available as: Book
 2. En stad förvandlas

  By: Bondestam, Anna
  Language:
  Swedish
  Published: 1978
  Classification: 92.881
  Available as: Book
 3. Kortteliympyrä

  By: Haapanen, Kaarlo
  Language:
  Finnish
  Published: 1987
  Classification: 84.2
  Available as: Book
 4. Leskien kortteli

  By: Haapanen, Kaarlo
  Language:
  Finnish
  Published: 1982
  Classification: 84.2
  Available as: Book
 5. Mågkroken

  By: Björkholm, Edit
  Language:
  Swedish
  Published: 1985
  Classification: 84.31
  Available as: Book
 6. Ulla och arbetet

  By: Björkholm, Edit
  Language:
  Swedish
  Published: 1980
  Classification: 84.31
  Available as: Book
 7. Prostens torpare

  Subtitle: roman
  By: Björkholm, Edit
  Language:
  Swedish
  Published: 1962
  Classification: 84.31
  Available as: Book
 8. Jeppis

  By: Liimatta, Tommi
  Language:
  Finnish
  Published: 2014
  Classification: 84.2
  Available as: Book
 9. Ei vaikuta keikkaan

  Subtitle: 48 boonus-ekstra-sivua vuosilta 1984-2010!
  By: Liimatta, Tommi
  Language:
  Finnish
  Published: 2011
  Classification: 84.206
  Available as: Book
 10. Rautanaula

  By: Liimatta, Tommi
  Language:
  Finnish
  Published: 2013
  Classification: 84.2
  Available as: Book
 11. Klyftan

  By: Bondestam, Anna
  Language:
  Swedish
  Published: 1997
  Classification: 84.31
  Available as: Book

Audience:

Tags:

Written by: Ulrika Backlund Friday, December 5, 2014