Jagade

Livet på flykt i en amerikansk stad

Alice Goffman följer under sex år några unga män som bor på 6th Street i Philadelphia. Vardagen för dessa män och deras familjer är mycket hård och det gäller att hålla sig undan polisen och personer från rivaliserande gäng. Det finns få möjligheter att hålla sig från droger och kriminalitet. Det väntas nästan av dessa ungdomar att de ska vara kriminella både av samhället och av deras vänkrets. Några skyddsnät och stödåtgärder finns inte för dessa ungdomar.
Boken ger en mycket intressant bild av hur det är att vara svart och fattig i USA idag.

Audience:

Tags:

Review by: Korsholms bibliotek Wednesday, June 1, 2016