Jag heter inte Miriam

Miriam bär på en tragisk hemlighet som hon avslöjar först på sin åttiofemårsdag.

Majgull Axelsson, som år 1997 belönades med Augustpriset för sin roman Aprilhäxan, behandlar i sin senaste bok Jag heter inte Miriam romernas utsatta situation både under andra världskriget och i efterkrigstidens Sverige.

Den romska flickan Malika växer upp i en liten by i södra Tyskland på 1930-talet, men familjen splittras. Malika och  lillebror Didi placeras i ett katolskt barnhem, varifrån de förs till koncentrationslägret Auschwitz, där Didi dör av noma, en svältrelaterad sjukdom. Malika överlever och under en vidaretransport till lägret Ravensbrück byts en trasig klänning ut och Malika övertar inte bara en död persons kläder utan även dennas namn och identitet.  Malika blir Miriam, judinna. Även efter ankomsten till Sverige med de vita bussarna behåller Malika sin judiska identitet. Under alla år i det nya hemlandet röjer hon inte sin hemlighet för någon. Först i samband med åttiofemårsdagen yttrar hon orden "Jag heter inte Miriam".

Boken är en stark och berörande berättelse om utsatthet och utanförskap. I Sverige rådde under åren 1914 - 1954 invandringsförbud för romer och i Jönköping ledde motviljan mot romerna till de s.k. tattarkravallerna år 1948.  Majgull Axelsson lyckas i sin roman levandegöra de svåra omständigheter som romerna utstått sedan lång tid tillbaka.

Audience:

Tags:

Review by: Biblioteken i Nykarleby Thursday, April 28, 2016