Institutet

Skräckromanernas kung är tillbaka med en ny triller i tegelstensformat, som man inte kan lägga ifrån sig när man väl börjat.

Det övernaturliga, ofta närvarande i hans böcker visar sig här i form av barn med paranormala förmågor, som kidnappas och utnyttjas av en mäktig organisation för dess egna syften. Det mest skrämmande blir då sist och slutligen inte det övernaturliga som manifesteras genom dessa barn, utan hur mycket illgärningar människor som tror de tjänar ett högre syfte kan vara i stånd till. Som vanligt hos King är både miljöer och personer mycket levande beskrivna, vilket bidrar minst lika mycket till läsupplevelsen som själva intrigen.