Ingens herre, ingens träl

Radikalen Anders Chydenius i 1700-talets Sverige och Finland

Anders Chydenius (1729-1803) var på 1700-talet kyrkoherde i Gamlakarleby och Nedervetil, flitig debattör och en inflytelserik person under sin tid som riksdagsman i Stockholm. I Finland och speciellt Österbotten lever hans minne kvar, men i Sverige har han fallit i glömska. 

Ingens herre, ingens träl har som mål att presentera Chydenius för den publiken, som inte har mycket förhandskunskaper om honom. Med 1700-talets politiska intriger som bakgrund presenterar och analyserar historikern Nils Erik Forsgård Chydenius och hans politiska och ekonomiska tankar.

Audience:

Tags:

Review by: Biblioteken i Kronoby Friday, October 3, 2014