Information (våren 2021)

för dig som är kund vid Korsholms bibliotek

Biblioteken är öppna som vanligt, men för allas trygghet har vi gjort följande åtgärder:

Allmänt om biblioteksbesök:

 • Kom inte till biblioteket om du är sjuk! Kom ihåg att hosta eller nysa i ärmen. Vi rekommenderar att du använder ansiktsmask.
 • Kom ihåg att hålla avstånd till övriga kunder och till personalen. Stå bakom plexiglaset vid lånedisken.
 • Sköt om din handhygien antingen genom att tvätta händerna på toaletten eller genom att använda handdesinfektionsmedel, som finns tillgängligt i biblioteket.
 • Skolklasser och daghemsgrupper som vill besöka biblioteket måste boka tid på förhand. 
 • Läs- och sångstunderna håller paus tillsvidare.
 • Böcker som returneras till huvudbiblioteket hålls i karantän tills följande arbetsdag innan de försvinner från låntagarens konto.

Biblioteksutrymmet:

 • Läsplatsernas antal har minskats så att du kan hålla distans till andra kunder då du läser.
 • Sagorummet är stängt.
 • I biblioteken har föremål som många rör vid tagits ur användning, t.ex. leksaker och pussel.

Datorer och låneautomat:

 • Kunddatorerna är placerade så att du kan hålla distans till andra kunder. Bredvid datorerna och vid låneautomaten finns handdesinfektionsmedel. 
 • Kunderna använder alla apparater självständigt. Bibliotekspersonalen kan ge råd hur du använder datorer, printrar, skanner eller låneautomaten, men står inte bredvid dig och hjälper.

 Vad kan du göra i biblioteket?

 • Välkommen att låna! Till ditt förfogande står en stor samling böcker, filmer, tidningar, musik och motionsredskap. Material som inte är reserverat kan förnyas 5 gånger. 
 • På biblioteket kan du söka efter och låna material, använda datorer eller läsa tidningar.
 • Ett omfattande utbud av e-material står fortsättningsvis till ditt förfogande. Du kan låna ljudböcker, e-böcker eller filmer med ditt bibliotekskort.

 

Välkommen till biblioteket!