I mitt namn

En viktig bok om trans. För alla som vill förstå.

Transperson är ett paraplybegrepp för personer vars könsuttryck eller könsidentitet avviker från normen. Trans står i motsats till cis eller cisperson, som är ett begrepp som betecknar den som hör till normen, den som identifierar sig med sitt biologiska kön. 

Denna bok bygger på intervjuer med unga transpersoner. De berättar om sina liv som trans och vad det innebär för deras vardagsliv. De berättar om problem de stöter på och hur de blir bemötta av andra. Som cisperson är det svårt att föreställa sig hur vårt könade samhälle ställer till det för den som avviker från könsnormen. En av ungdomarna berättar:

”Min vardag är så begränsad. Bara att gå och handla deodorant. Herrdeodoranten med sina mörka flaskor och tjejdeodoranten som luktar blommor. Allt är så könat. Tjej- och killavdelning, tjej- och killtoaletter. Det är som ett slag i magen varje gång jag måste välja.”

Boken innehåller också fakta om trans samt kapitel som riktar sig till skolpersonal, föräldrar och andra cispersoner. Dessa tar upp hur man på olika sätt kan underlätta för den som är trans. Till exempel vad som är okej att fråga och vilka frågor man bör undvika, samt den besvärliga frågan om personliga pronomen, när han och hon inte är gångbara. I boken ingår även avsnitt som ger tips och råd till den som själv är trans.

Audience:

Tags:

Review by: Korsholms bibliotek Tuesday, August 30, 2016