I kundens skor

En bok om kundrelationer

En lättläst och tankeväckande bok om vikten av att sätta sig in i kundens perspektiv.

Vill du sätta din fot i din kunds sko?

Vilka regler och värderingar styr på din arbetsplats - är det kundens perspektiv eller organisationens egna traditioner som man sätter först? 

I denna bok visar Klas Hallberg och Per Kristensson på ett förhållningssätt som leder till att man vågar ta steg till värdeskapande tillsammans med sin kund.