Har du ingen humor?

Många tänkvärda klargöranden kring jämställdhet och feminism samlade i en liten bok

Katarina Wennstam har samlat ord som används för slapphänt utan att fundera över vad de egentligen innebär, till exempel pojkstreck, som ofta får ge namn åt pojkars övertramp med rättvisan, mobbning och till och med sexuella övergrepp. Underförstått en riktig pojke ska begå grymma handlingar annars är han inte en riktig man. Vad gör den synen på män och pojkar med oss människor och kunde en varsammare hantering av språket påverka hur vi behandlar varandra som människor? Det är viktiga frågor Wennstam ställer och vi kan var och en fundera över det som vi säger till varandra och speciellt till barnen för det påverkar hur de ser på sig själva och på omvärlden.

Audience:

Tags:

Review by: Korsholms bibliotek Tuesday, May 26, 2020