Hantera, utvärdera och förändra

En bok för alla som möter personer med särskilda behov.

I boken Hantera, utvärdera och förändra : med lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik av Bo Hejlskov Elvén och Anna Sjölund kombineras verktyg från lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik till en pedagogisk helhet. Både som personal och förälder behöver man behärska hantering, utvärdering och förändring. Alla dessa metoder måste samspela och ha samma mål. Boken är skriven för dig som möter barn och vuxna med särskilda behov.

Audience:

Tags:

Review by: Stadsbiblioteket i Närpes Thursday, November 15, 2018