Gubbas hage

Essäer om det som växer vilt och om botanik i litteraturen

"Varje gång jag går den där vägen och ser sommarstugetomterna i deras prydlighet tänker jag på allt som stugägarna förlorade när de städade upp sin skogsbacke eller ängsbit och gjorde gräsmattor. I stället för tuja kunde de ha haft mörkgröna enbuskar med förfjolårets gulgröna och fjolårets gröna bär. På tredje året hade de fått se enbären daggblå och fullt mogna".

Så här skriver Kerstin Ekman i början av sin bok "Gubbas hage", en sorts fortsättning på "Herrarna i hagen" som kom 2007. Kerstin Ekman och hennes man köpte för 20 år sedan Gubbas hage i Roslagen där de alltsedan dess försökt bevara ängsmarken för att ge utrymme åt de vilda växterna. Boken är ett försvar mot kravet på kuvad växtlighet och prydliga gräsmattor.

I boken finns också en hel del botanisk litteraturhistoria då Ekman vandrar i skog och mark i sällskap av författare, alltifrån Vergilius och Horatius, Henry David Thoreau till Bruno K. Öijer.

En bok om att behandla naturen omtänksamt och med glädje och respekt

Audience:

Tags:

Review by: Gunilla Klockars-Othman Thursday, June 14, 2018