Gruppens grepp

En bok som handlar om hur vi människor kan lära oss att leva tillsammans.

Gruppens grepp : hur vi fördomsfulla flockvarelser kan lära oss leva tillsammans av Mikael Klintman, Thomas Lunderquist och Andreas Olsson handlar om vi och dom. Den handlar om fördomar, om hur vi generaliserar och kategoriserar men också om tolerans och vad som begränsar den.