Fyrvaktarens dotter

En hjärtslitande och varm berättelse om två kvinnors öden, baserad på verkliga händelser.

1838 räddar Grace och hennes far några skeppsbrutna och hon blir en hyllad hjältinna, men för Grace är den nyvunna vänskapen med konstnären George Emmerson allt som betyder något och när han målar hennes porträtt är lyckan gjord. 

1938 skickas Matilda Emmerson iväg från sin familj för att föda sitt oäkta barn. Hon stöter på ett halvfärdigt porträtt som banar väg in i familjens historia och två kvinnor, skilda av ett sekel, kopplas samman för evigt.